Viestintätoimisto kiteyttää startupin sanoman

Vanhusten hoivapalveluita tarjoava forssalainen startup -yritys Wallaton perustettiin vuonna 2017 ajatukselle, että jokainen ikääntyvä ihminen saisi elää oman näköistä ja arvokasta elämää loppuun asti. Konsepti luotiin yhdessä hoitajien ja asiakkaiden kanssa, ja palvelut  räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.

25 vuotta yrittäjänä fysioterapia- ja liikunta-alalla työskennellyt Wallattoman toiminnanjohtaja Minna Penttilä päätti vuosi sitten uutta yritystä perustaessaan ottaa  suunnitteluun mukaan viestintätoimisto Framillan. Mainostamisen sijaan Wallaton halusi luoda tarinan yrityksestä, joka huokuisi lämpöä, aitoutta ja välittämistä.

–       Viestintätoimiston käyttö ja apu heti yrityksen perustamisvaiheessa selkeytti omaa ajatteluamme. Yhdessä ideoimalla saimme lihaa luiden, eli sanomamme ympärille. Graafisen ilmeen ja nettisivujen lisäksi pohdimme, miten eroamme muista hoivapalveluita tarjoavista yrityksistä ja mikä on meidän tarinamme, Penttilä kertoo.

Penttilän mukaan ihmisillä saattaa olla huono mielikuva hoiva-alasta mediaotsikoiden vuoksi. Wallaton haluaa toiminnallaan murtaa näitä ennakkoluuloja. Yrityksen alla työskentelee kaksi itsenäistä sairaanhoitajaa, joilla on käytössään viestintätoimiston Wallattomalle luoma brändi ja sanoma.

–       Kannustan yrittäjiämme olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja viestimään heidän työpäivistään. Henkilökohtainen brändäys on vaikea laji, mutta ensiarvoisen tärkeää oman sekä yrityksen menestymisen kannalta.

Wallaton on aktiivinen Facebookissa, mutta käyttää viestinnässä avuksi myös perinteistä lehtimainontaa. Penttilä teki edellisessä yrityksessään asiakaskyselyn, jonka mukaan 99,4% yrityksen asiakkaista oli tyytyväisiä saamaansa palveluun. Penttilä muistuttaa, että sitä suuremmalla syyllä ote viestinnästä ei voi herpaantua hetkeksikään.

–       Sosiaalinen media on kaksiteräinen miekka. Yksikin negatiivinen viesti voi olla yrityksen kannalta turmiollinen. Positiivista tosin on se, että sosiaalisesta mediasta löytyy myös aina yrityksen puolustajia.   (www.wallaton.fi)

Toimittaja Anna Palmén