Martiina Saksa: ”Viestintä on kriittinen osa hyvää hoitokokemusta”

Erityisesti hoitoalan esimiesten muutosviestintäkoulutukseen olisi Saksan mukaan kiireellisesti panostettava. ”Epävarmuus tulee ilmi kaikissa kyselyissä, koska ei ole tietoa siitä, miten prosessi etenee, ja mitä vaikutuksia sillä on.” Viestinnän kriittiseen rooliin myös perushoitotyössä on viime vuosina herätty selvemmin. Ei vain toimenpiteet, vaan myös hyvä viestintä tukee potilaan paranemista. ”Sairaana olet haavoittuvainen, joten toimenpiteiden ja faktojen lisäksi on tärkeä osata viestinnällä tukea myös potilaan tunteita”, muistuttaa Saksa. Sanoilla voi antaa suuntaa tervehtymiselle ja jaksamiselle.  Myös hoitoketjujen tehokas viestintä takaa potilaalle paremman hoidon.

Framilla tekee tänäkin vuonna koulutusyhteistyötä Osastonhoitajapäivillä, sillä toimitusjohtaja, viestintävalmentaja Unna Lehtipuu luennoi esimiestyön välittävistä viesteistä ja henkilökohtaisen viestinnän vaikuttavuudesta. Osastonhoitaja 2016–päivät järjestetään Finlandia-talossa 1.-2. marraskuuta.