Konmarita puheesi

“Less is more”, vastaa kaupan alan päättäjä kysymykseen, minkä ajatuksen hän päällimmäisenä ottaa mukaansa Framillan Vakuuta ja vaikuta -kurssilta.  Lisäksi hän lupaa toteuttaa aikeensa jo seuraavalla viikolla esityksessään konsernin johtoryhmälle. Niinpä, ei se sanojen paljous vaan sisällön iskevyys ja merkittävyys.
 
Suomea on jopa kutsuttu retoriikan kehitysmaaksi. 
 
– Satojen yritysten johtoa ja asiantuntijoita kouluttaneena tiedän, että suomalaiset viestijät ovat tyypillisesti konkluusioviestijöitä: me etenemme nopeasti loppupäätelmiin, sanomme lyhyesti päälauseen ja kiedomme kuulijan teknisiin, usein haastavasti esitettyihin yksityiskohtiin, sanoo Framillan toimitusjohtaja ja valmentaja Unna Lehtipuu. Puheen idea ja kantava ajatus hukkuu helposti yksityiskohtien paljouteen. 
 
Asiantuntijat helposti luottavat tekniseen osaamiseensa niin paljon, että unohtavat, että viestinnässä on kyse myös luottamuksen rakentamisesta.  Kuulija kysyy, miten minulle käy, jos nyt luotan puhujan sanomisiin. Kuulija kysyy myös, voinko luottaa ja arvostaa puhujaa.  
 
Harvard Business Schoolin professori Amy Cuddy on nimennyt tämän vaikutuksen termeillä lämpö ja kompetenssi.  Hyvä puhuja synnyttää sekä lämpöä että vakuuttaa osaamisellaan.
 
Lämmön syntyminen vaatii ympärilleen tilaa, uskallusta olla aidossa vuorovaikutuksessa kuulijoiden kanssa.
– Siksi puheen konmarittaminen eli riisuminen turhasta, taukojen lisääminen ja rytmin keventäminen on asiantuntijalle startti vaikuttavampaan puheeseen, haastaa Lehtipuu.
 

Puhe on energiabisnestä

Aivotutkijoiden mukaan meillä on noin 50 000 ajatusta päivässä,  ja suurin osa niistä on aivan samoja kuin eilen. Samat harmitukset, ilot ja ajatukset kiertävät päässämme kehää.
–  Jotta puhuja pääsisi sanomallaan tunkeutumaan ajatteluumme ja jättämään muistikuvaa, on hänen oltava mielenkiintoisempi kuin kuulijan omat ajatukset. Tämän vastavoiman mahdin lähes kaikki asiantuntijat aliarvioivat karkeasti, tähdentää Lehtipuu.
 
Puhe on energiabisnestä. Jotta viestisi vaikuttaa kuulijaan, sinun tulee siirtää energiasi ja innostuksesi, ei vain sanoja, bittejä tai dataa. Sen perillemenoon tarvitaan puhujan eetosta, läsnäolon karismaa, joka ei synny kiireessä.
 
– Karsi puolet, on usein kouluttajien ensimmäinen neuvo puheen pitäjille. Tämä pätee niin lyhyisiin presentaatioihin kuin pidempiin TED-puheisiin. Jätä tilaa tauolle, yhteyden etsimiselle. Kun koulutusten harjoituksia puretaan nauhalta, huomaavat kurssilaiset yleensä itsekin vaikeiden termien ahmimishäiriönsä.
 
Kyky välittää ajatuksensa ja ideansa kirkkaasti, kiinnostavasti ja ymmärrettävästi on ihailtu ominaisuus kaikissa kulttuureissa. Sen voi onneksi oppia. Konmaritus on hyvä alku. (JP)
 
Framillan valmentajat ovat kouluttaneet yritysten ja yhteisöjen johtoa ja asiantuntijoita erinomaisin palauttein, ja useilla heistä on jo parinkymmenen vuoden kokemus viestinnän valmentamisesta. Vuoden 2018 koulutusohjelmassa on muun muuassa myynnillisyyden edistäviä pitchaus-valmennuksia, mediavalmennusta ammattitoimittajien ja tuttujen tv-kasvojen opastuksella ja verkkokirjoittamisen valmennuksia.  Kysy lisää unna.lehtipuu@framillafinland.fi tai hei@framillafinland.fi